תקנון החמוציאדה

אחריות על החמוצים: איכותם, טעמם ומרכיביהם על המציגים בלבד.
חברות מסחריות (לא יצרנים ביתיים) המעוניינות להציג ולמכור נא להביא רישיון יצרן.
מציגים חובבים יכולים להיעזר במערכת גבית כרטיסי האשראי של היקב בעמלה של 5%.
יש לנהוג לפי כללי המקום ולהישמע לסדרנים ולצוות המארגן.
האירוע נפתח לקהל ב-11:00 על המציגים להגיע שעתיים לפני שעה זאת – ב-09:00
יש לשמור על ניקיון המקום
האירוע הנו ללא כוונת רווח ומבוסס על כיסוי הוצאות בלבד.
כל השופטים שופטים בהתנדבות.